Het wegtransport naar Frankrijk

Aan de logistieke wereld worden tegenwoordig steeds meer eisen gesteld. Door de hedendaagse digitale technieken is het mogelijk om een vrachtzending – soms van minuut tot minuut – te volgen. Dat gaat met een systeem dat ‘track and trace’ wordt genoemd. Aan deze ontwikkelingen kleven ook nadelen: het wegtransport wordt hiermee namelijk extra onder druk gezet om tijdig te leveren. Datzelfde wegtransport (bijvoorbeeld naar Frankrijk) wordt echter steeds meer geconfronteerd met diverse problemen. Waar liggen momenteel de pijnpunten voor het wegtransport naar Frankrijk?

De Kanaaltunnel

Nu illegalen via de waterverbindingen vanuit Hoek van Holland Engeland trachten te bereiken is deze problematiek ook in Nederland actueel geworden. Truckers die door Frankrijk richting de Kanaaltunnel rijden worden al jarenlang geconfronteerd met ‘verstekelingen’. In de loop der jaren zijn deze problemen steeds erger geworden. Bij de toegang van het transportgebied van de Kanaaltunnel bij Calais trachten vluchtelingen aan boord te komen van vrachtwagens. Daarbij wordt vaak geprobeerd de vrachtruimte open te breken. Veel vluchtelingen zoeken ook onder de vrachtwagen naar een plaatsje voor de illegale overtocht naar Engeland. Ondanks alle genomen maatregelen worden de problemen alsmaar groter. Dat legt veel druk op een trucker.

Vakantiedrukte

Veel Nederlanders brengen de zomervakantie door in Frankrijk. Of ze zijn op doorreis naar Spanje, al dan niet met een caravan achter de auto. Deze extra drukte maakt het wegtransport naar Frankrijk er niet eenvoudiger op. Het vakantieverkeer zorgt voor extreme drukte op de doorgaande routes. Hoewel iedere vrachtrijder tegenwoordig beschikt over digitale filemeldingen blijft het vaak een puzzel om de snelste route te vinden die het minste oponthoud oplevert. Vooral de knooppunten bij Parijs, Lyon en Bordeaux zijn berucht. Op de secundaire wegen (Route Nationale) hebben truckers bovendien vaak last van auto’s met caravans. Deze vakantiegangers zijn soms slecht op de hoogte van de verkeersomstandigheden en dat zorgt voor steeds wisselende snelheden. Voor de bestuurder van een vrachtwagen is dat erg vervelend.

Korte lontjes

De gemiddelde Franse automobilist is een stuk agressiever in het verkeer dan zijn Scandinavische tegenhanger. Wordt het ‘korte lontje’ van menig weggebruiker misschien veroorzaakt door de warmte? Over het algemeen wordt aangenomen dat mensen die vermoeid zijn en last hebben van stress sneller agressief reageren in het verkeer. Met name vrachtrijders ondervinden veel hinder van dit gedrag. Bestuurders van luxe auto’s hebben vaak weinig begrip voor het feit dat een zwaar beladen vrachtauto nu eenmaal minder snel optrekt en een relatief lage snelheid aanhoudt. Om over de moeilijkheden zoals invoegen op de snelweg maar te zwijgen.

Advertenties